Zeit online open data

Create beautiful charts with Datawrapper,Description

Der freie Zugang zu Daten aus Forschung, Verwaltung und Politik ändert unsere Gesellschaft. Das Data-Blog von ZEIT ONLINE beobachtet, was offene Daten können. Januar DIE ZEIT Nr. 4/ 13 Kommentare. Deutschland kriegt bei Open Data nur extrem schwer die Kurve trotz toller Beispiele in Moers, Köln, Bonn, Hamburg oder Berlin.

Der Bund hat die. Die Idee Open Data ist vergleichsweise jung und werden die Begriffe, die damit verbunden sind, längst nicht von allen gleich interpretiert. Der folgende Artikel ist der Versuch eines Glossars, er will Schlüsselworte rund um Standards, Datenformate und Datenarten auflisten und erläutern. Überblick der Begriffe des Glossars: Daten Datei Open Open Data Schnittstelle/API Formate Rohdaten.


There is no overview, you have to click through the articles and once you are reading the articles you can't go back to the start screen.

If you want the PDFs you have to download them and find them on your phone. You can't read them from within the app. Clearly a lot of thought went into this app, and Die Zeit has hit the bullseye. An elegant, smooth running, application that's a lot easier to navigate than the physical newspaper and yet contains all the paper's content. Of the dozen or so newspapers and magazines I get on my iPad, I'd now rate the new Die Zeit application as clearly the best. I would immediately delete it from my iPad.

Gets worse with every update. Door deze data over gasvervanging te combineren met bijvoorbeeld de plannen voor woningbouw of woningonderhoud kunnen kansrijke gebieden voor onder andere Nul-op-de-Meter renovaties worden bepaald. Of als blijkt dat in de aangegeven gasvervangingsgebieden een warmte-infrastructuur is gepland, bestaat de mogelijkheid om de gasinfrastructuur te verwijderen. Diverse datasets over o. Gemeente Alphen aan den Rijn werkt mee aan het beschikbaar stellen van open data.

We stellen de open data als xml beschikbaar en verstrekken het bijbehorend schema. Ook vermelden we de datum van de laatste update. Deze datasets bestaan uit het geanonimiseerde energieverbruik van kleine aansluitingen. Enexis is netbeheerder van 2,7 miljoen huishoudens en bedrijven in het noorden, oosten en zuiden van het land van elektriciteit en gas. Een digitale hoogtekaart als het ware. Voor heel Nederland bevat het AHN gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.

Bevat landgoederen gelegen binnen de provincie Groningen. In Groningen hebben ca borgen gestaan, een klein aantal borgen bestaat nog. De borgen waren aanvankelijk de versterkte steenhuizen van de landadel van Groningen, later groeiden ze uit tot buitenhuizen. Het merendeel van de borgen is afgebroken. Van de bestaande en nieuwe landgoederen zijn de contouren opgenomen. Dit bestand hangt samen met bestand borgen en landgoederen.

Like between ice cream consumption and happiness. Or between Datawrapper usage and beautiful charts. Hans Rosling from Gapminder became famous with this kind of chart watch this TED talk to get convinced! Here's where it gets fancy. Range plots are great to show the difference between two variables. It's a space-efficient alternative to showing grouped bar charts.

Here are three examples:. We explain to you how to use each chart type in dedicated Academy articles — plus how to upload data, embed charts, what to consider when creating tooltips and much more. And you can access all this knowledge directly while you're building a graphic. If you still have questions after consulting our Academy, do write us! We talk about a chart and choices made while designing it in our "Weekly Chart" which comes as a newsletter too.

Our blog is also where we introduce new features and our new team mates. The best option for quick, simple webcharts.

Aktuelle Nachrichten, Kommentare, Analysen und Hintergrundberichte aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissen, Kultur und Sport lesen Sie auf ZEIT ONLINE. Aktuelle Nachrichten, Kommentare. Bis August diesen Jahres () habe ich zehn Monate lang am Stück das Open Data Blog auf aberfoodblog.com geschrieben. Hier veröffentliche ich nun die meisten Interviews, die ich für dieses Blog geführt habe, unter einer Creative Commons-Lizenz ().Erschienen sind sie zwischen Oktober und September (zum Abschluss hat mein Nachfolger Markus Heidmeier ein Interview mit mir geführt). Open Data – Wikipedia.

Site de rencontre amis gratuit

Line charts are great to zeit online open data developments over time. They're especially helpful when labeled directly, like the country labels on the chart to the right. Scatterplots are great to show the correlation between two or more! Like between ice cream xeit and happiness. Or between Datawrapper usage and beautiful charts.

Hans Rosling from Gapminder became famous with this kind of chart watch this TED talk to article source convinced! Here's where it gets fancy. Range plots comment rencontrer une femme pour l amour great to show the difference between two variables.

It's a space-efficient alternative to showing grouped bar charts. Here are three examples:. We explain to you how to use each chart type in dedicated Academy articles — plus how to upload data, embed charts, what to consider when creating tooltips and much more.

And you can access all this knowledge directly while you're building a graphic. If site de rencontre coquine still have questions after consulting our Academy, do write us!

We talk about a chart and choices made while designing it opn our "Weekly Chart" which comes as a newsletter too. Our blog rencontre femme 60 also where we introduce new features and our new team mates.

The best option for quick, simple webcharts. Do you wonder zeit online open data Datawrapper is a good fit for your click at this page Write to us at hello please click for source. Or let us know your email address and we'll get back to you to rencontre cam en ligne gratuit a call:.

Do you have questions? We'll get back to you as soon as possible, and zeit online open data always happy to hop on a call:. Try it dxta yourself, without signing up: We prepared some charts for you to play around with. You're zeit online open data good company. Here are three examples: Visit the story on brennancenter. Visit the story on wired.

Visit the story on zeit. Need help creating Datawrapper charts? We're here for you. Over Academy articles explain how to create dsta chart type, step by step. Humans who are happy to help. Write to us at support datawrapper. Or let us know your email address and we'll get back to you to schedule a call: We will get in touch with you soon see more. Try it for yourself, no sign-up needed: We'll get back to you as soon as possible, and are always happy to [EXTENDANCHOR] on a call: We have updated our Gay dating sim game kickstarrter Policy to reflect the new EU regulations.

Please give it a read it link written with the goal of clarity and click here to accept it.

Aberfoodblog.com Reputation Review

Wij vinden het geweldig dat er zoveel open data van Nederland beschikbaar is. Vaak staat deze open data op de website van de uitgevende instantie vermeld. Helaas zijn deze websites lang niet bij iedereen bekend. Daarnaast hebben we een Checklist voor aanbieders gemaakt zodat deze nog beter hun data kunnen aanbieden.

Momenteel bevat de database van OpenDataNederland. Ken je een open dataset die nog niet in onze database staat? Wil je op de hoogte blijven van de laatst toegevoegde datasets? Volg ons dan via Facebook of Twitter. Vaak is een dataset interessant, maar soms is niet meteen duidelijk hoe deze dataset praktisch gebruikt kan worden.

Er zijn diverse data tools die data kunnen bewerken of visualiseren. Per tool worden suggesties gedaan welke datasets met deze tool bewerkt of gevisualiseerd kunnen worden. The downloadable data file is updated daily and contains the latest available public data on COVID Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM werkt elke dag haar kaart bij met daarop de meest recente data die inzicht geven in het totaal aantal besmettingen in Nederland, op gemeentelijk niveau.

Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens van alle Kleinverbruiksaansluitingen KV in het verzorgingsgebied van de netbeheerder. Om de anonimiteit van de gegevens te waarborgen worden deze gegevens geaggregeerd.

Per regel worden minimaal 10 aansluitingen samengevoegd, waarbij het samenvoegen van postcodes voor kan komen. Elk jaar worden de gegevens opnieuw vervaardigd. De bestandnaam van het gecomprimeerde bestand geeft aan in welk jaar de gegevens zijn vervaardigd.

De peildatum is altijd 1 januari van het betreffende jaar. Het Standaard Jaar Verbruik SJV , zoals opgenomen in het bestand, is gebaseerd op het verbruik in het voorafgaande jaar.

Westland Infra stelt het geanonimiseerde jaarverbruik van consumenten voor iedereen beschikbaar. Enduris stelt verbruiksdata vanaf openbaar om zo innovatie te stimuleren. Het gaat om verbruiksdata per jaar van kleinverbruikers op postcodeniveau. Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens vanaf van alle Kleinverbruiksaansluitingen KV in het verzorgingsgebied van Stedin. De data over gasvervanging in het netgebied van Stedin is een kans om het gesprek over een energie-infrastructuur, die past bij een CO2-neutraal gebouwde omgeving, op gang te brengen.

Door deze data over gasvervanging te combineren met bijvoorbeeld de plannen voor woningbouw of woningonderhoud kunnen kansrijke gebieden voor onder andere Nul-op-de-Meter renovaties worden bepaald. Of als blijkt dat in de aangegeven gasvervangingsgebieden een warmte-infrastructuur is gepland, bestaat de mogelijkheid om de gasinfrastructuur te verwijderen.

Diverse datasets over o. Gemeente Alphen aan den Rijn werkt mee aan het beschikbaar stellen van open data. We stellen de open data als xml beschikbaar en verstrekken het bijbehorend schema. Ook vermelden we de datum van de laatste update.

Deze datasets bestaan uit het geanonimiseerde energieverbruik van kleine aansluitingen. Enexis is netbeheerder van 2,7 miljoen huishoudens en bedrijven in het noorden, oosten en zuiden van het land van elektriciteit en gas.

Een digitale hoogtekaart als het ware. Voor heel Nederland bevat het AHN gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. Bevat landgoederen gelegen binnen de provincie Groningen. In Groningen hebben ca borgen gestaan, een klein aantal borgen bestaat nog. De borgen waren aanvankelijk de versterkte steenhuizen van de landadel van Groningen, later groeiden ze uit tot buitenhuizen.

Het merendeel van de borgen is afgebroken. Van de bestaande en nieuwe landgoederen zijn de contouren opgenomen. Dit bestand hangt samen met bestand borgen en landgoederen. Bevat kanalen en wijken gelegen binnen de provincie Groningen. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle kanalen en wijken en de daarmee samenhangende elementen zoals verlaten sluizen , bruggen e.

Veel kanalen en wijken zijn al gedempt omdat zij hun functie hebben verloren. De kanalen en wijken worden verder aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door het geleidelijk dempen met afvalmateriaal.

Door het achterwege blijven van onderhoud verlanden veel wijken. Hierdoor verliest het veenkoloniale landschap een van zijn karakteristieke kenmerken. Om dit te voorkomen zijn de Provinciale Omgevingsverordening artikel 4. Open Data Nederland Wij vinden het geweldig dat er zoveel open data van Nederland beschikbaar is.